โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี รับมอบเงินบริจาคจากคณะกรรมการศาลหลักเมือง   วันนี้(25 กันยายน 2555) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลพระปกเกล้า นำโดยรองศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า นายแพทย์จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ นายแพทย์ธันวา พิทักษ์สุธีพงศ์  ได้รับมอบเงินบริจาคจากคณะกรรมการศาลหลักเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อสมทบเข้ามูลนิธิพระปกเกล้าเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ให้กับหอผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท


แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
[กันยายน อังคาร 25,พ.ศ 2555 14:59:32] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |