สสจ.น่าน ร่วมกับ สสอ.ภูเพียง จัดกิจกรรมวันมหิดล ปี 2555        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดย นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ นพ.สสจ.น่าน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอภูเพียง และอำเภออื่นๆ ของจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2555 ในหัวข้อ "โรงพยาบาลภูเพียง ร่วมใจปั่นจักรยานสร้างสุข เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันมหิดล ครบรอบ 100 ปี" โดยมีการรณรงค์ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ พัฒนาโรงพยาบาลภูเพียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ของจังหวัดน่าน ซึ่งกิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ สนามหน้าโรงพยาบาลภูเพียง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 ...


แหล่งข่าวโดย » สสจ.น่าน 
[กันยายน จันทร์ 24,พ.ศ 2555 12:19:10] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |