สสจ.หนองคาย..จัดเวทีนำเสนอผลงาน อย.น้อยเมื่อวันที่ 20 กย. 55 ที่ห้องประชุมสสจ.หนองคาย  ได้มีการจัดพิธีเปิดเวทีนำเสนอผลงาน อย.น้อย ของโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1 และเขต 2  จำนวน 16 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน โดยมี นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ ผู้ช่วย นพ.สสจ.หนองคาย เป็นประธาน .


แหล่งข่าวโดย » งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสจ.หนองคาย 
[กันยายน ศุกร์ 21,พ.ศ 2555 09:59:38] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |