สาธารณสุขพัทลุง จัดอบรมโครงการหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๓๐ ชั่วโมง) ปี ๒๕๕๕วันนี้ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๓๐ ชั่วโมง) ปี ๒๕๕๕ โดยนายดุสิต ภัทรพงศ์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค นางสวาท รามทิพย์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ นายกิติศักดิ์ เมืองหนู หัวหน้างานแพทย์แผนไทย บุคลากรสาธารณสุข วิทยากร และหมอนวดแผนไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน/รพ.สต. ให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ ทั้งการนวดบำบัด นวดเพื่อสุขภาพ การใช้สมุนไพรควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบัน บุคลากรสาธารณสุขจึงต้องมีความเข้าใจและมีทักษะด้านการแพทย์แผนไทย สามารถจัดบริการหรือให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อสุขภาพที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จึงจัดโครงการหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๓๐ ชั่วโมง) ปี ๒๕๕๕ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยในสถานบริการทุกระดับ อีกทั้งสามารถจัดบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ในระหว่าง ๒๐ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หมอนวดแผนไทย ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน/รพ.สต. และศูนย์บริการชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกจากแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมกว่า ๔๐ คน
แหล่งข่าวโดย » สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
[สิงหาคม ศุกร์ 24,พ.ศ 2555 10:53:44] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |