โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมการรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อมอบให้คนชรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ



     ด้วยกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม       เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อมอบให้คนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

     โดยขอให้ผู้มีจิตศรัทธานำเงินและสิ่งของมาบริจาคได้ที่ ตู้รับบริจาค บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2555


แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
[กรกฏาคม พฤหัสบดี 26,พ.ศ 2555 14:32:08] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |