สสจ.ลำปางมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดดีเด่น


นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณข่วงนคร หน้าเทศบาลนครลำปาง ซึ่งในวัน ดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กร หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ดีเด่น โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีมอบดังนี้ 1.ผลงานการเฝ้าระวังเพื่อนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาดีเด่นได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 2.ผลงานการค้นหาผู้เสพเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาดีเด่นได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเกาะคา 3.ผลงานการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯดีเด่นได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภองาวและกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3 (ค่ายประตูผา) 4.ผลงานด้านการบริหารจัดการงานยาเสพติดที่มีผลสัมฤทธิ์ดีเด่น ได้แก่ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลแจ้ห่ม โรงพยาบาลวังเหนือ พนม ข่าว/พิมพ์083-1521471
แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[มิถุนายน อังคาร 26,พ.ศ 2555 04:44:11] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |