สำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จัดงานมหกรรมรณรงค์ "กินรสจืด ยืดชีวิต" เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก 17 พฤษภาคม                   

                      เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555  เวลา ๐๘.๐๐ น.  สำนักงานสาธารณสุขได้จัดกิจกรรม รณรงค์ "กินรสจืด ยืดชีวิต" เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก  กิจกรรมภายในงาน มีการบริการตรวจสุขภาพ(วัดความดันโลหิต ตรวจวัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก) จากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนิทรรศการ "กินรสจืด  ยืดชีวิต" โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์(นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน)มาเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมและปล่อยขบวนรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 8 คัน เพื่อออกตรวจสุขภาพฟรี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  และมีการสาธิตการออกกำลังกายด้วยฮูล่าฮูป โดยท่านรองผู้ว่าและภริยา(นางนิรุบล  เฟื่องคอน) และ รอ.ภูรีวรรธ์  โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี อสม. เข้าร่วมงานหมกรรมกว่า 900 คน


แหล่งข่าวโดย » สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
[พฤษภาคม ศุกร์ 18,พ.ศ 2555 14:46:32] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |