สสจ.น่านร่วมกับชมรม อสม.จ.น่าน จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2555      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับ ชมรม อสม.จังหวัดน่าน จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โดยมีตัวแทน อสม.ทุกอำเภอเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน

     นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ นพ. สสจ. น่าน ให้ข้อคิดในการทำงาน อสม. ต้องปรับและพัฒนาตนเองให้เป็น “นักจัดการสุขภาพชุมชน”


แหล่งข่าวโดย » สสจ.น่าน 
[เมษายน อังคาร 3,พ.ศ 2555 11:18:36] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |