นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เผยโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๑ (ทุ่งโพธิ์ทะเล) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร          นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๑ (ทุ่งโพธิ์ทะเล) อำเภอเมือง ได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากศูนย์อนามัยที่๘ และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขต เพื่อประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และเข้าประกวดในระดับประเทศ โดยทีมประเมินจากกรมอนามัย จะเข้าประเมินประกวดโรงเรียน ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.


แหล่งข่าวโดย » สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 
[กุมภาพันธ์ พุธ 15,พ.ศ 2555 00:00:00] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |