คณะผู้บริหาร สสจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียงครั้งที่ 2คณะผู้บริหาร สสจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียงครั้งที่2

นายแพทย์พิสิทธิ์  เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเริ่มงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียง ร้อยแก่รสารสินธุ์ ครั้งที่ 2 ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2554 ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมเด่นของแต่ละจังหวัดมานำเสนอนวตกรรมด้านสุขภาพอย่างมากมาย

โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ไดนำหมู่บ้านต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ บ้านสะพานหิน ต.นาบอน อ.คำม่วง นำกิจกรรม การบริการในสุขศาลาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในงานอีกด้วย


แหล่งข่าวโดย » สสจ.กาฬสินธุ์ 
[ธันวาคม อังคาร 6,พ.ศ 2554 10:05:01] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |