รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมอัพเดทความรู้ใหม่ด้านสูติ-นรีเวช 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554  รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี  ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Up Date Infertility and Up Date Endometriosis” (แนวทางใหม่ในการรักษาผู้มีบุตรยากและแนวทางใหม่ในการรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  เวลา 09.00-16.00 น. 

โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง Up Date Infertility และ  Up Date Endometriosis โดย รศ.นพ.กนก  สีจร  ผู้เชี่ยวชาญภาวะผู้มีบุตรยาก รพ.ศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ Family Planning โดย อาจารย์แพทย์หญิงกีรติ  ลีละพงศ์วัฒนา  รพ.ศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการสาธิตวิธีการผ่าตัดผ่านกล้องทางด้านสูติ-นรีเวชกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆด้านการรักษาผู้มีบุตรยากและการรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ให้กับแพทย์  นักศึกษาแพทย์  พยาบาล และผู้ที่สนใจ  ได้รับทราบ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

รศ.นพ.กนก  สีจร ผู้เชี่ยวชาญภาวะผู้มีบุตรยาก รพ.ศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    กล่าวว่า  ปัญหาการมีบุตรยากคู่สมรสทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถเป็นสาเหตุของปัญหาได้ทั้ง 2 ฝ่าย แต่ในผู้ชายส่วนมากไม่ยอมมารับการตรวจจากแพทย์  และในช่วงปีแรกของการแต่งงานจะมีสถิติการตั้งครรภ์สูงที่สุดคือร้อยละ 20  และจะลดลงเรื่อยๆในปีต่อมา  สำหรับปัญหาที่มีผลกระทบต่อการวินิจฉัยของแพทย์คือ  ทัศนคติเรื่องเพศของสังคมไทย ที่คู่สมรสมักจะไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับแพทย์

รศ.นพ.กนก  สีจร  กล่าวต่อว่า  สำหรับปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ถือเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดในเพศหญิง  โดยเฉพาะในหญิงที่ยังไม่มีบุตรและมีอายุระหว่าง 25-44 ปี แต่อย่างไรก็ตามยังสามารถพบโรคนี้ในหญิงที่มีบุตรและหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ได้เช่นกันและกว่าร้อยละ 87 ของอาการปวดเรื้อรังในอุ้งเชิงกรานนั้นก็เกิดจากโรคนี้  โดยนักวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกได้พยายามค้นคว้าหาวิธีการรักษาอยู่แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคได้  ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาได้ 3 วิธีคือ การผ่าตัด การให้ยาเพื่อลดขนาด  และการใช้ยาเพื่อลดขนาดร่วมกับการผ่าตัด

ข่าว/ภาพ   วิชิราภรณ์ 

บรรณาธิการ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ดูข่าวอื่น ๆ ได้ทาง http://www.sappasit.go.th/sappasit

 


แหล่งข่าวโดย » กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
[ตุลาคม เสาร์ 22,พ.ศ 2554 00:00:00] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |