กรมอนามัยเผยหญิงไทย-ชายไทย รอบเอวเกินมาตรฐาน


          นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จากการสำรวจสถานะสุขภาพคนไทยเมื่อปี 2553 พบว่า หญิงไทยรอบเอวเกินร้อยละ 40 จากมาตรฐานหญิงไม่เกิน 32 นิ้ว ส่วนชายไทยรอบเอวเกินร้อยละ 25 จากมาตรฐานไม่เกิน 36 นิ้ว แม้ว่า สธ.จะรณรงค์เรื่ององค์กรไร้พุง คนไทยไร้พุง หมู่บ้านปลอดโรค หมู่บ้านลดหวานมันเค็มแล้ว แต่ยังเป็นปัญหาอยู่ ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งออกกำลังกายน้อย รวมทั้งความเครียด ที่อยู่ในสังคมที่เร่งรีบแข่งขัน ทำให้คนไทยอ้วนมากขึ้น และส่งผลให้เกิดโรคที่ไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมองและมะเร็ง

          “เป็นเรื่องสำคัญที่กรมอนามัย และ สธ.ต้องรณรงค์ต่อไป เพราะการที่คนไทยอ้วนมากๆ เนื่องจากสู้กับกระแสนิยมไม่ค่อยได้ ที่เป็นธุรกิจการค้าอาหารข้ามชาติจะมีงบประมาณการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างมาก อยากให้คนไทยทบทวน ให้ความสำคัญตนเอง บริโภคอาหารไทย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้สบายผ่องใส” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

          ปีนี้ กรมอนามัย และ สธ.กำลังผลิตเมนูน้ำพริก 84 เมนู เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการ “สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยประชาชน” ซึ่งจะเป็นโครงการบูรณาการ ทั้งการค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การให้การรักษา ให้คำปรึกษาใน รพ.ของสธ.คลินิกไร้พุง และการดูแลรักษาทั้ง 5 โรคอย่างมีคุณภาพ สำหรับคนปกติจะรณรงค์สร้างกระแสสังคมให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอและการบริโภค อาหารที่เหมาะสมต่อไป


แหล่งข่าวโดย » มติชนออนไลน์ (21 สค.54) 
[สิงหาคม จันทร์ 22,พ.ศ 2554 13:37:02] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |