กรมอนามัย เปิดประชุมวิชาการยิ่งใหญ่ธีม "สุขภาพดี ชีวีสดใส อนาคตก้าวไกล"


          เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 โดยกรมอนามัยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ซึ่งทางกรมอนามัยได้ร่วมกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ "สุขภาพดี ชีวีสดใส อนาคตก้าวไกล Better Health :Better Life : Bright Future" ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณHall 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ

          สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้กรมอนามัยได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ภาควิชาการ ซึ่งมีทั้งการสัมมนาย่อย อาทิ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เรื่องวุ่นๆ ที่ป้องกันได้, สังคมสูงวัย...เตรียมตัวอย่างไรใน 10 ปีข้างหน้า, ผลกระทบและการดูแลสุขภาพจากภาวะโลกร้อน และพัฒนาการเด็กและไอโอดีน เป็นต้นพร้อมนำเสนอผลงานวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกว่า100 เรื่อง

          ส่วนภาคประชาชน ผู้ร่วมงานจะพบกับมหกรรมสุขภาพที่หลากหลายทั้งนิทรรศการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และการให้บริการฟรีตลอดงาน รวมถึงนวัตกรรมสุขภาพใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโมเดลส้วมมาตรฐาน HAS การลดภาวะโลกร้อน เช่น ไบโอแก๊สจากขยะอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงใส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารพิษรวมทั้งตลาดสุดยอดนวัตกรรม และบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจวัดและตัดแว่นสายตา บริการใส่ฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ300 ราย พร้อมจำหน่ายสินค้าและอาหารจากโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและผลิตภัณฑ์สุขภาพในราคาพิเศษ


แหล่งข่าวโดย » สยามรัฐ (18 สค.54) 
[สิงหาคม พฤหัสบดี 18,พ.ศ 2554 00:00:00] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |