จันทบุรี จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2554           จังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2554 เพื่อสร้างโอกาสและเวทีให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปจากทุกอำเภอได้รับความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

            นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 จังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2554   เพื่อสร้างโอกาสและเวทีให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปจากทุกอำเภอได้รับความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้แสดงความสามารถและผลงานเด่น ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดในการประกวด TO BE NUMBER ONE  ในทุกระดับ ณ ห้องจุลมณี โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี โดยจะมีประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน,ในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ,การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHANTABURI CHAMPIONSHIP จำนวน ๓ รุ่น ( Junior , Pre-teenage , Teenage) , การประกวดCHANTABURI TO BE NUMBER ONE IDOL   จำนวน ๒ รุ่น(ชาย,หญิง), การประกวดเรียงความ ของนักเรียนและนักศึกษา การประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย
            สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจจะเข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.chpho.go.th หรือส่งใบสมัครมาได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 วงเล็บมุมซองของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3931 1166 , 0 3932 2032 ต่อ 106 ที่คุณจิรวรรณ บุญพิทักษ์ 

 


แหล่งข่าวโดย » งานสารนิเทศ สสจ.จันทบุรี 
[มิถุนายน จันทร์ 13,พ.ศ 2554 13:23:40] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |