สสจ.นราธิวาส ตรวจราชการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


สสจ.นราธิวาส ตรวจราชการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

                           วันที่ 28 มีนาคม 2554 นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และคณะ ลงมาตรวจโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก คปสอ.สุไหงโก-ลก และรพสต.มูโนะ,รพสต.ปูโยะ ในรอบที่ 1 เพื่อเป็นสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และรับฟังปัญหาต่างๆ ในการนี้มีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก หัวหน้างานโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และผู้ใหญ่บ้านตำบลปูโยะ ให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

แหล่งข่าวโดย » ฝ่ายสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
[มีนาคม พุธ 30,พ.ศ 2554 10:17:53] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |