กรมการแพทย์ช่วยเหลือเด็กและสตรี 

นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็ก และสตรีเนื่องในวันสตรีสากล  จากนายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนางปวีณา  หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี   ในฐานะที่กรมการแพทย์ทำคุณประโยชน์ให้สังคม  โดยสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือสังคมร่วมกับมูลนิธิฯ ณ สำนักงานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันก่อน
 
**************************************************************
                                                                                                                                                                - ขอขอบคุณ -

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[มีนาคม จันทร์ 7,พ.ศ 2554 15:43:35] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |