สสจ.พัทลุง ออกเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม อำเภอปากพะยูน เมื่อวันนี้ 6 มกราคม 2554 เวลา 11. 00 น. ที่ผ่านมา นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้ผลกระทบจากพายุ น้ำท่วม ในตำบลเกาะหมาก และตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน และได้พบปะเจ้าหน้าที่ สสอ.ปากพะยูน และ เจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยบ้านบางตาล ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมขัง จากฝนที่ตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
 


แหล่งข่าวโดย » งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสจ.พัทลุง 
[มกราคม ศุกร์ 7,พ.ศ 2554 11:05:22] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |