ผอ.ศอ.บต.เป็นประธานทำบุญมหากุศลสมทบทุนสร้างตึกอุบัติเหตุ รพ.แม่ลาน จ .ปัตตานี


โรงพยาบาลแม่ลานจัดทำบุญมหากุศลสมทบทุนสร้างตึกอุบัติเหตุ เพื่อรองรับผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุที่เพิ่มมากขึ้น วันนี้ (7 ตค. 52) เวลา 09.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นประธานในการทำบุญมหากุศลของโรงพยาบาลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและนายแพทย์ยอร์น จิระนคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โอกาสนี้ นายแพทย์นฎดล สุทธิพงษ์ ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน กล่าวว่า ด้วยโรงพยาบาลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ได้เริ่มดำเนินการเปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนในอำเภอแม่ลานและพื้นที่ใกล้เคียงมาตั้งแต่ปี พศ. 2536 ขณะนี้มีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการสร้างถนนสายหลักยะลา – หาดใหญ่ จึงทำให้มีผู้สัญจรไปมาผ่านเป็นจำนวนมากจึงทำให้จำนวนผู้ได้รับอุบัติเหตุมีจำนวนมากขึ้น แต่เนื่องจากอาคารที่ใช้รองรับผู้ประสบอุบัติเหตุของโรงพยาบาล แม่ลานคับแคบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นโรงพยาบาลแม่ลาน จึงได้จัดทำบุญมหากุศลขึ้นในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552 ณ โรงพยาบาลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อจัดหาทุนทำบุญสร้างมหากุศลสร้างอาคารอุบัติเหตุใหม่ โรงพยาบาลแม่ลาน จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน ทั้งนี้สามารถร่วมทำบุญได้ที่ โรงพยาบาล แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์หมายเลข 073 – 356 – 176 หรือ 073 – 376 – 171 ต่อ 106 หรือโอนเงินร่วม สมทบทุนผ่านธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาปัตตานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 907 – 0 – 45891 – 8 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลแม่ลาน สมทบทุนก่อสร้างตึกอุบัติเหตุ
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ สสจ.ปัตตานี 
[ตุลาคม พุธ 7,พ.ศ 2552 13:17:51] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |