กรมอนามัยจัดกีฬารับวันเด็กน.พ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2552 ที่ห้องประชุมกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 ม.ค. โดยการเล่นกีฬาพื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายได้เสื่อมความนิยมไป ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการทางสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมคอมพิวเตอร์ ทำให้วิถีชีวิตของเด็กเยาวชนเปลี่ยนไปโดยใช้เวลาว่างหมดไปกับการเล่นเกมมากกว่าที่จะหันมาใส่ใจเรื่องออกกำลังกาย เพื่อเป็นการปลุกกระแสการออกกำลังกายด้วยกีฬาพื้นบ้านในกลุ่มเด็กวัยเรียน กรมอนามัย โดยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2552 ขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. มีการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขัน 6 ชนิดกีฬา คือ เป่ากบ ตี่จับ ขี่ม้าส่งเมือง ตีล้อ หมากเก็บ และรูบิก โดยผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทุนการศึกษา และของขวัญของรางวัลต่างๆ อย่างมากมาย ซึ่งทุกทีมที่เข้าแข่งขันจะได้รับเงินบำรุงทีม ทีมละ 1,500 บาท รับจำกัดเพียง 16 ทีม สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ที่โทร. 0-2910-8518
แหล่งข่าวโดย » เว็บไซต์ข่าวสด  
[มกราคม พฤหัสบดี 8,พ.ศ 2552 10:32:03] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |