สธ.ปัตตานีจัดงานมหกรรมรวมพลคนกินนมแม่


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ มหกรรมรวมพลคนกินนมแม่ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก วันที่ 10 สิงหาคม 2551 นี้ นายแพทย์ยอร์น จิระนคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหาคม ซึ่งถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ และด้วยปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีพระประสงค์ให้สถาบันครอบครัวในสังคมไทยมีความรัก ความอบอุ่น ความเข้มแข็ง โดยเริ่มต้นด้วยสายใยรักจากน้ำนมแม่และให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูพัฒนาการและการให้อาหารที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดงานมหกรรมรวมพลคนกินนมแม่ จังหวัดปัตตานี ปี 2551 ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของแม่ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอดและการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการที่สมวัย มีความรักความอบอุ่นในครอบครัว ทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นอนาคตของชาติต่อไป กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การประกวดสุขภาพเด็กดี ใน 2 กลุ่มอายุ คือ อายุ 18 – 24 เดือน และ อายุ 25 – 48 เดือน เกี่ยวกับ พัฒนาการในด้านต่าง ๆ การได้รับภูมิคุ้มกันที่ครบถ้วน เป็นต้น 2. การประกวดคุณแม่คุณภาพ เกี่ยวกับ การฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ พฤติกรรมสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ 3. การประกวดอาหารบำรุงน้ำนมสำหรับหญิงหลังคลอด 4. นิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่ระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 5. การสาธิตอาหารที่มีประโยชน์ สำหรับคุณแม่และลูก 6. การแข่งขันร้องเพลงกล่อมเด็ก 2 ภาษา 7. การเสวนาเรื่องนมแม่ 8. การแข่งขันเด็กคลาน 9. เกมส์คุณพ่อจับลูกสาวแต่งตัวสวย 10. มุมสาธิตการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเตรียมตัวไปคลอด 11. มุมให้ความรู้เรื่องวิธีนับการดิ้นของทารกในครรภ์และการสังเกตอาการผิดปกติในระหว่างตั้งครรภ์ และในเวลา 14.00 น. จะมีการรวมพลังของคุณแม่ที่จะร่วมกันให้ลูกน้อยดูดนมแม่พร้อมกันเพื่อ สืบสานพระปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จึงขอเชิญชวนหญิงมีครรภ์และครอบครัว ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รับของที่ระลึกพร้อมจับฉลากลุ้นของรางวัลมากมาย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทรินวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
แหล่งข่าวโดย » งานประชาสัมพันธ์ สสจ.ปัตตานี 
[สิงหาคม ศุกร์ 8,พ.ศ 2551 14:27:58] 
พิมพ์ข่าว

  ลิขสิทธิ์ โดย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2553 © 2010 |