ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             Welcome to... General Administration Group, Bureau of Central Administration, Office of the Permanent Secretary of MoPH
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ สวัสดิการ กระดานข่าว แผนผังเว็บ

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง /ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์
โทรสาร
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต

0 2590 1007
0 2590 1016
0 2590 1014

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

0 2590 1011
0 2590 1137
0 2590 1001

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

0 2590 1012
0 2590 1139
0 2590 1137

นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

0 2590 1013
0 2590 1136
0 2590 1005

นายแพทย์ทนงสรรค์ สุธาธรรม

0 2590 1015
0 2590 1136
0 2590 1136

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

0 2590 1463
0 2590 1489
0 2590 1592
0 2591 8529

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขต 1
นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรมัย


0 2590 1583
0 2590 1606

0 2591 8586

เขต 2
นายแพทย์ประเสริฐ หลุยเจริญ


0 2590 1586
0 2590 1608

0 2590 1690

เขต 3
นายแพทยธวัชชัย กมลธรรม


0 2590 1466
0 2590 1489

0 2590 1460

เขต 4
นายแพทย์สมชัย นิจพานิช


0 2590 1610
0 2590 1588

0 2591 8534

เขต 5
นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ

0 2590 1610
0 2590 1588

0 2591 8534

เขต 6
นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์

0 2590 1468
0 2590 1474

0 2591 8529
เขต 7
นายแพทย์วิรัช เกียรติเมธา


0 2590 1468
0 2590 1474

0 2591 8529
เขต 8
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์


0 2590 1462
0 2590 1486

0 2590 1431

เขต 9
แพทย์หญิงวีรวรรณ แตงแก้ว


0 2590 1462
0 2590 1486

0 2590 1431

เขต 10
นายแพทย์นิทัศน์ รายยวา


0 2590 1587
0 2590 1594

0 2590 1690

เขต 11
นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ


0 2590 1478
0 2590 1467

0 2590 1431

เขต 12
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมา


0 2590 1587
0 2590 1594

0 2590 1690

เขต 13
นายแพทย์สมชาย เชื้อเพชระโสภณ


0 2590 1608
0 2590 1586เขต 14
นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ


0 2590 1463
0 2590 1487

0 2590 1431

เขต 15
นายแพทยวิศิษฎ์ ตั้งนภากร


0 2590 1582
02590 1605

0 2590 1496

เขต 16
นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข


0 2590 1597
0 2590 1604

0 2590 1690

เขต 17
นายแพทย์ธงชัย ซึงถาวร


0 2590 1582
02590 1605

0 2590 1496

เขต 18
นายแพทย์โสภณ เมฆธน


0 2590 1465
0 2590 1485

0 2591 8529


Untitled Document

ชั้น 1 อาคาร 1,4,5 และชั้น 2 อาคาร 3,5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-1177 , 0-2590-1301 โทรสาร 0-2590-1174 , 0-2590-1192 E-mail :: general@health2.moph.go.th
ดูแลและพัฒนาระบบโดย : COMTHAI.COM

> ody>