ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             Welcome to... General Administration Group, Bureau of Central Administration, Office of the Permanent Secretary of MoPH
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ สวัสดิการ กระดานข่าว แผนผังเว็บ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักวิชาการสาธารณสุข
สำนักบริหารกลาง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักตรวจและประเมินผล
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มประกันสุขภาพ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
สำนักงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
สำนักบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข)
ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
องค์การเภสัชกรรม

Untitled Document

ชั้น 1 อาคาร 1,4,5 และชั้น 2 อาคาร 3,5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-1177 , 0-2590-1301 โทรสาร 0-2590-1174 , 0-2590-1192 E-mail :: general@health2.moph.go.th
ดูแลและพัฒนาระบบโดย : COMTHAI.COM