ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

เงินบำรุงสถานีอนามัยมีได้เท่าไหร่

ไม่ทราบว่าสถานีอนามัยสามารถมีเงินบำรุงได้จำนวนเท่าไร
หากเกินต้องทำอย่างไร

สถานีอนามัยบ้านคลองจินดา ส่งเมล์ถึง สถานีอนามัยบ้านคลองจินดา (203.156.14.*) [ วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2545 เวลา 16:37 น. ]

โดยคุณ วิฑูร เล็งมงคลกุล (203.157.5.*) [ วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2545 เวลา 10:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0507/13070 ลงวันที่ 14 เมษายน 2525 เรื่อง การกำหนดวงเงินฝากธนาคาร กำหนดไว้ดังนี้
1. สถานบริการสาธารณสุขแห่งใด อยู่ในพื้นที่ที่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจตั้งอยู่ ให้เก็บรักษาเงินสดไว้ ณ ที่ทำการในวงเงิน 5,000 บาท ส่วนเกินให้นำฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
2. สถานบริการสาธารณสุขแห่งใด อยู่ในท้องที่ที่ไม่มีธนาคารตั้งอยู่ ให้เก็บรักษาเงินสดได้ภายในวงเงิน 10,000 บาท
3. สถานบริการสาธารณสุขแห่งใด ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจตั้งอยู่ หากประสงค์จะนำเงินส่วนที่เกินฝากธนาคารอื่นให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นราย ๆ ไป
และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0507/15650 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2522 เรื่อง การกำหนดวงเงินฝากธนาคาร ข้อ 2 กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขฝากธนาคารได้ 1 ล้านบาท โดยฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ หรือประจำก็ได้
ต่อมากระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่มีเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์ให้ลดเพดานวงเงินฝากธนาคารลงร้อยละ 50 จากที่กระทรวงการคลังอนุมัติไว้เดิม แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.9/ว107 ลงวันที่ 27 กันยายน 2543
ฉนั้น ตามที่หารือ สถานีอนามัยสามารถมีเงินสดเก็บไว้ในสำนักงานได้ในวงเงิน 5,000 บาท ตามข้อ 1 หรือ 10,000 บาท ตามข้อ 2 เงินบำรุงส่วนที่เกินจากนี้ให้ฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทออมทรัพย์ ได้ไม่เกิน 500,000 บาท นอกนั้นให้นำฝากคลัง

หมายเหตุ เนื่องจากเอกสารที่อ้างอิง นานมากแล้ว และหาไม่พบทำให้การตอบปัญหาล่าช้า ขออภัยด้วย

โดยคุณ กง.รพ.ค่ายประจักษ์ฯ อุดรฯ(สิริลักษณ์ แสงเรือง) ส่งเมล์ถึง กง.รพ.ค่ายประจักษ์ฯ อุดรฯ(สิริลักษณ์ แสงเรือง) (202.129.21.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2547 เวลา 16:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
อยากได้ เรื่อง ที่ กค. 0526.9/27817 ลง 28 ก.ค. 40 แจ้งว่าอนุมัติค่าตอบแทนแพทย์ผู้ป่วยนอกที่มิใช่ข้าราชการประจำ
ขอด่วนด้วยค่ะ


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
<<< กรุณาใช้คำที่สุภาพชนใช้กันนะครับ >>>