หน้าแรก >>ข่าว/ประกาศ

ประกาศกำหนดแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๕๘

- [๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗] จากที่ประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดวันการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรูปอักษรเขียนว่า new

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.

- [๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๗] เชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์“การแข่งขันกีฬาสาธารณสขสามัคคี” ปิดรับสมัคร ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ รูปอักษรเขียนว่า new

- [๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘] ผลการประกวดตราสัญลักษณ์“การแข่งขันกีฬาสาธารณสขสามัคคี” รูปอักษรเขียนว่า new