กีฬาสาธารณสุขสามัคคี
 
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Counter Free Hit Counter นับตั้งแต่ 11 เม.ย.55 (นับแต่ 1 ต.ค. 55 เริ่มคนที่ 65384)

ข่าว/ประกาศ

เว็บการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖ นี้ ท่านสามารถเปิดอ่านข้อมูลด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ที่เป็น Open Source เช่น Mozilla Firefox หรือ Google Chrome ได้ค่ะ แต่ไม่รองรับโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer (IE) นะคะ

ประกาศด่วน

สรุปผลกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  สรุปผลการแข่งขันกีฬาฯ ปี 2556 แก้ไขข้อมูลเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  สรุปเหรียญรางวัลฯ ปี 2556แก้ไขข้อมูลเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  สรุปถ้วยรางวัลฯ ปี 2556 แก้ไขข้อมูลเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  รางวัลนักกีฬาดีเด่น ปี 2556 แก้ไขข้อมูลเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  กีฬาปาเป้า ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
-เปิดลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
-จับสลากแบ่งสาย 09.00 น.
-เริ่มแข่งขัน 9.15 น.
ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๖ ข้อมูลแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิดงานกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖ (สำหรับส่วนภูมิภาค) พร้อมใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๖" ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  ชมรมฟุตบอลกระทรวงสาธารณสุข ขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จากโปรแกรมเดิม จะเริ่มทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 - 22กุมภาพันธ์ 2556 โดยขอเปลี่ยนเป็นเริ่มทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดตามโปรแกรมการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงใหม่ สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขัน ก็เพราะว่า มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและเวลา ในพิธีเปิด และในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 34 จึงขอแจ้งให้ผู้ควบคุมทีม/ผู้จัดการทีมฟุตบอล ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ผู้ให้ข้อมูล ชมรมฟุตบอลกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.15 น.

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภททั่วไปและอาวุโส จะดำเนินการแข่งขันใน วันที่ 14 – 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงพิมพ์โรงพยาบาลบำราศนราดูร โดยจะมีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.30 น. ณ สนามฟุตบอล กระทรวงสาธารณสุข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ผู้ให้ข้อมูล คุณเศวต เซี่ยงลี่ โทร. 089 513 7667 , 02 590 4413

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.45 น.

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖

กระทรวงสาธารณสุข ขอกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖

ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กระทรวงสาธารณสุข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (จากมติที่ประชุมวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕)

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  ดาวโหลดกำหนดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ข้อมูลแก้ไขครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑ ก.พ.๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  ดาวโหลดผังกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ข้อมูล วันที่ ๕ ก.พ.๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  ดาวโหลดรูปแบบการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ข้อมูลแก้ไขใหม่ วันที่ ๑๑ ก.พ.๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  ดาวโหลดกำหนดกติกาและขั้นตอนการดำเนินงาน การประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ งานกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ข้อมูลแก้ไขใหม่ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑ ก.พ.๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  ดาวโหลดกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ประเภททีมและรายบุคคล ข้อมูลแก้ไขใหม่ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑ ก.พ.๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  ระเบียบ/กติกา/โปรแกรมการแข่งขันฯ วันที่ ๔ ก.พ.๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  ดาวโหลดใบสมัคร / IDCARD / ทะเบียนรูปถ่าย /รายชื่อนักกีฬา/รายชื่อผู้ประสานงานแต่ละชมรมกีฬาสาธารณสุข วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  ดาวโหลดรหัส สี ประจำส่วนราชการ/ส่วนภูมิภาค และเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ ส่วนภูมิภาค วันที่ ๒๘ ม.ค.๕๖

รูป bullet เป็นรูปสามเหลี่ยม  ดาวโหลดทำเนียบสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลวันที่ ๔ ก.พ.๕๖