สคร.9 จัดฝึกปฏิบัติบันทึกรายงานตัวชี้วัดในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
                  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 พญ.หรรษา รักษาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการและการรายงานตัวชี้วัดในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM) ณ ห้องพิษณุธารา ของหน่วยงาน จัดโดยกลุ่มแผนงานและประเมินผลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน และฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบใหม่ ในหัวข้อการบริหารจัดการโครงการ การรายงานความก้าวหน้าโครงการ และการรายงานตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมพิษณุธารา ของหน่วยงาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากกลุ่ม ศูนย์ในสังกัดเข้าร่วมประชุมกว่า 40 ท่านข้อความหลัก “ แผนงานประเมินผล สื่อสารความเสี่ยง คือกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน “ข่าวที่เกี่ยวข้อง " สคร.9 รับคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในการนิเทศและติดตามงาน " ที่https://www.facebook.com/media/set/?set=a.571993362889567.1073742083.162933320462242&type=1


 

ข่าวนี้สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 5 กรมควบคุมโรค : การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล

 

รายละเอียดภาพข่าวนี้  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.573361419419428.1073742087.162933320462242&type=1


 

รหัสข่าว 068130157.5

ชามาณัฏฐ์ เชาว์ปัญญานนท์ / รายงาน 

มณีวรรณ ปักษา / เผยแพร่

เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ/ ตรวจทาน

โดย…กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

กรมควบคุมโรค รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้

โทร 0-5521-4615 -7 ต่อ 333 หรือ 334 

โทรสาร 0-5532-1238 Email : dpc9phs@yahoo.com

ดูข่าวสุขภาพใหม่ ๆ ได้ที่ http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd 


แหล่งข่าวโดย » สคร.9 พิษณุโลก 
[มกราคม อังคาร 21,พ.ศ 2557 00:00:00]