เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต้องการโอนย้ายกลับไปภาคใต้


 ตอนนี้รับราชการอยู่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต้องการโอนย้ายกลับไปใต้ หน่วยงานไหนก็ได้ ตำแหน่งไหนก็ได้ที่ว่าง เช่น

- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-1956336 เอกนะครับ(ผมเป็นคนตรัง ต้องการกลับไปอยู่ใกล้ๆ บ้านครับ)


แหล่งข่าวโดย » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
[กันยายน พฤหัสบดี 12,พ.ศ 2556 00:00:00]