สคร.9 เตือนภัยประชาชนอาศัยพื้นที่ลุ่ม ใกล้ทางน้ำ ระวังเสี่ยงภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
 

                เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องด้วยช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้อาจมีพายุโซนร้อน เคลื่อนตัวผ่านหรือเข้าประเทศไทย อาจส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีพื้นที่เป็นภูเขา และที่ลุ่มเสี่ยงหลายแห่ง ดังนั้นประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ลุ่ม ใกล้ทางน้ำไหลหลาก อาจได้รับอันตรายจากฝนตกหนักและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ โดยประชาชาชนสามารถเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ลักษณะดังนี้ • อยู่ติดภูเขาและใกล้ลำห้วย

• มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา

• มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา

• อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาบ้าง 

• ถูกน้ำป่าไหลหลากและท่วมบ่อย 

• มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ ในห้วยใกล้หมู่บ้าน 

• พื้นห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่อยู่ปนกันตลอดท้องน้ำ 
และมีข้อสังเกตุหรือสิ่งบอกเหตุดินถล่ม ดังนี้• มีฝนตกหนักถึงหนักมาก (มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน)

• ระดับน้ำในห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

• สีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีของดินบนภูเขา 

• มีเสียงดัง อื้ออึง ผิดปกติดังมาจากภูเขาและลำห้วย 

• น้ำท่วมหมู่บ้าน และเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว เภสัชกรเชิดเกียรติ กล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนเคร่งครัดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือตามประกาศของทางราชการ ทั้งนี้หน่วยงานได้อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาวโหลดสื่อต้นแบบการป้องโรคและภัยจากน้ำท่วม เพื่อใช้เตรียมความพร้อมล่วงหน้านำไปผลิตสื่อซ้ำ แจกจ่ายแนะนำประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนตนได้เอง ที่เว็บไซต์http://www.ddc.moph.go.th/emg/flood/alladvice.phpหรือทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊กที่http://www.facebook.com/dpc9news หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ โทรศัพท์ 1422 
ข้อความหลัก “ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือสะอาด สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคจากฤดูฝนได้ “ฟังเพลงรณรงค์โรคจากฤดูฝนที่ https://soundcloud.com/prdpc9/cbo7hzkfwyraDownload ประกาศกรมควบคุมโรค เตือนภัยโรคจากฤดูฝนที่http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/tranfers/guideline/2556/2556_06_06_rain.pdfดู Clip VDO คำแนะนำป้องกันโรคที่มาจากน้ำท่วมที่http://www.youtube.com/watch?v=fYcJFCanB5Y&feature=share&list=FLjDz8iLfwnqvbZAKinmemhgข่าวที่เกี่ยวข้อง “ สคร.9 แนะประชาชนเคร่ง “ สี่สอ “ ช่วงฝนตกหนักจะปลอดจากโรคที่มากับน้ำท่วม “ ที่https://www.facebook.com/media/set/?set=a.493130610775843.1073741952.162933320462242&type=1


 

ข่าวนี้สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 กรมควบคุมโรค : การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพรายละเอียดภาพข่าวนี้ทั้งหมด   

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.498625433559694.1073741965.162933320462242&type=1
            จิดาภา รอดอยู่ / เผยแพร่

เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ/ ตรวจทาน

โดย…กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

กรมควบคุมโรค รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้

โทร 0-5521-4615 -7 ต่อ 333 หรือ 334 โทรสาร 0-5532-1238

Email : dpc9phs@yahoo.com

ดูข่าวสุขภาพใหม่ ๆ ตลอดเวลาได้ที่ http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd

 


แหล่งข่าวโดย » สคร.9 พิษณุโลก 
[สิงหาคม พุธ 14,พ.ศ 2556 00:00:00]