ประชาสัมพันธ์ข่าว รับสมัคร/โอน/ย้าย


โรงพยาบาลป่าตอง  จังหวัดภูเก็ต  :  รับสมัครข้าราชการโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  1 ตำแหน่ง


หากผู้ประสงค์จะขอโอน/ย้าย  ติดต่อเบอร์โทร. 0 7634 2553 ในวันและเวลาราชการ  หรือเบอร์มือถือ 0 8727 9519 9


แหล่งข่าวโดย » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
[กรกฏาคม ศุกร์ 5,พ.ศ 2556 00:00:00]