โรงพยาบาลหนองเสือ เปิดรับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว


 โรงพยาบาลหนองเสือ เปิดรับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว


เปิดรับตำแหน่งต่อไปนี้


1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง


- เพศหญิง


- อายุระหว่าง 18-35 ปี


- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยการ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้


2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง


- เพศหญิง


- อายุระหว่าง 18-35 ปี


- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยการ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้


3. ตำแหน่ง ลูกมือช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง


- เพศชาย


- อายุระหว่าง 22-45 ปี


- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านช่างเทคนิค


- มีใบผ่านการคัดเลือกทหารกองเกิน


- หากสามารถขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง


- เพศชาย


- อายุระหว่าง 22-45 ปี


- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


- ผ่านการคัดเลือกทหารกองเกิน


ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัคได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-549-1053-4


 


แหล่งข่าวโดย » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
[มิถุนายน ศุกร์ 28,พ.ศ 2556 00:00:00]