งานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 56


โรงพยาบาลท่าศาลาร่วมกิจกรรมการแข่งกันกีฬาสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556


โซน 1 ประกอบด้วยเครือข่ายสุขภาพท่าศาลา-นบพิตำ  ขนอม และสิชล


ในวันที่ 22 ธันวาคม 2555


   


   


   


   


   


   


   


แหล่งข่าวโดย » งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่าศาลา 
[ธันวาคม อังคาร 25,พ.ศ 2555 00:00:00]