รับย้ายจพ.ธุรการ และจพ.พัสดุ จ.สุพรรณบุรี


รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง จพ.ธุรการ  และ จพ.พัสดุ  (ตำแหน่งว่าง)


1.  จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  สสจ.สุพรรณบุรี  จำนวน  1 อัตรา


2. จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  รพ.ด่านช้าง  สสจ.สุพรรณบุรี จำนวน  1  อัตรา


3. จพ.พัสดุ  ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  รพ.อู่ทอง  สสจ.สุพรรณบุรี  จำนวน  1  อัตรา


ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


สนใจติดต่อ  035-454069-76  ต่อ 211 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคคล  สสจ.สุพรรณบุรี


 


แหล่งข่าวโดย » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
[ธันวาคม อังคาร 4,พ.ศ 2555 00:00:00]