แบบสัญลักษณ์ โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (3S) เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม


download แบบสัญลักษณ์ โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (Structure/Service/System:3S) เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม ที่ http://phdb.moph.go.th/


 


 


 


แหล่งที่มา: กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์: 02-590 1642,02-590 1636

E-Mail: k_ldw@hotmail.com

Url: http://phdb.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hss_webserv/ewt_snews.php?s=aHNzX2RxQEBANTEz

แก้ไขล่าสุด: 2010-06-24 10:14:49

 


แหล่งข่าวโดย » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
[ตุลาคม เสาร์ 23,พ.ศ 2553 00:00:00]