รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

กลุ่มบริหารงานบุคคล http://hr.moph.go.th/person/indexjobs.htm


 


แหล่งข่าวโดย » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
[สิงหาคม ศุกร์ 17,พ.ศ 2555 00:00:00]