โรงพยาบาลท่าตูม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ฮูลาฮูบประเภททีม 30 คน จังหวัดสุรินทร์


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 โรงพยาบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งฮูลาฮูบ ประจำปี 2555 ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ 3 อ. ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านออกกำลังกาย ด้านอารมณ์ และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้เป็นการคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนของทีมจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและประเทศต่อไป ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือประเภททีม 30 คน และประเภทมาราธอน การแข่งขันจัดขึ้นที่โรงยิมนีเซียมเผ่าแผน สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ผลการแข่งโรงพยาบาลท่าตูมได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาฮูลาฮูบประเำภททีม 30 คน มาครองได้สำเร็จ
สุขภาพดีของท่าน   คือบริการของเราhttp://thatumhealthy.fix.gs


แหล่งข่าวโดย » งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่าตูม 
[กรกฏาคม อาทิตย์ 15,พ.ศ 2555 00:00:00]