สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับย้ายรับโอนข้าราชการ


ด้วยจังหวัดปทุมธานีมีความประสงค์จะรับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ 7049 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ผู้ใดประสงค์จะโอน/ย้าย ให้ส่งใบขอย้ายมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี หรือติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โทร 02 581 6454 ต่อ 202


แหล่งข่าวโดย » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
[มิถุนายน พฤหัสบดี 14,พ.ศ 2555 00:00:00]