โรงพยาบาลขอนแก่นเปิดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงปี 2555


 โรงพยาบาลขอนแก่นเปิดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงปี 2555 

ผู้ประกาศ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น

 


ขอเชิญแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ACLS) ประจำปี 2555  จำนวน 10 รุ่น สนใจติดต่อคุณละมัย  ทองหอม กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น  เบอร์โทร 043-336789 ต่อ 1222


โทร.083-6676307 โทรสาร 043-336789 ต่อ 1222


เอกสารประกอบการอบรมแหล่งข่าวโดย » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น 
[พฤษภาคม ศุกร์ 4,พ.ศ 2555 00:00:00]