รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม


องค์การเภสัชกรรม ผลิตสารคดีวิทยุ ชุด “รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม” เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ใช้ยาอย่างเหมาะสม และลดการใช้ยาเกินความจำเป็น ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ในรูปแบบสารคดีวิทยุ ชุด “รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม” เป็นลักษณะสารคดีสั้นด้านสุขภาพ สนทนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกร และเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ. FM 91.0 MHz ทุกวันจันทร์ -อาทิตย์ เวลา 09.35, 19.30 . สถานีวิทยุ จส.100 FM 100.0 MHz ทุกวันจันทร์ -อาทิตย์ เวลา 06.55, 17.05 . สถานีวิทยุ FM 101.0 MHz Radio Reportone ทุกวันจันทร์ -อาทิตย์ เวลา 06.30 และสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106.0 MHz ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.35. โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
 


แหล่งข่าวโดย » กองประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม  
[มกราคม จันทร์ 17,พ.ศ 2554 00:00:00]