ทรายกำจัดลูกน้ำ ( Larvicidal Sand Granule )


ทรายกำจัดลูกน้ำ ( Larvicidal Sand Granule )


   ทรายกำจัดลูกน้ำหรือที่รู้จักกันในชื่อทรายอะเบท (Abate?) ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำ ทำมาจากเม็ดทรายขนาดประมาณ 1,250 ไมโครเมตร เคลือบด้วยสารทีมีฟอส บางครั้งใช้ ซีโอไลต์ซึ่งเป็นวัตถุมีรูพรุนนำมาใช้แทนทราย สารทีมีฟอสเป็นสารเคมีกำจัดแมลงชนิดออร์กาโนฟอสเฟต มีกลิ่นเหม็น สลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกแดดหรือความร้อน มีความเป็นพิษต่ำต่อคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่มีความเป็นพิษสูงต่อลูกน้ำยุง ริ้น แมลงวันฝอยทราย แมลงหวี่ขน แมลงวันริ้นดำ เหา และสัตว์ปีก ดังนั้นจึงมีการนำสารทีมีฟอสไปเคลือบบนผิวของเม็ดทรายผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำ ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นทรายเม็ดละเอียดสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลหรือเม็ดซีโอไลต์เคลือบด้วยสารทีมีฟอส


แหล่งข่าวโดย » กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
[ธันวาคม อาทิตย์ 12,พ.ศ 2553 00:00:00]